Choď na obsah Choď na menu
 


Z minulosti obce Závada – formujúce sa múzeum obce

Prvá písomná zmienka o Závade je z roku 1393. Pomerne dlho bola obec v tieni susedných obcí Ľuboreč, Chrťany a Pravica. Zaostávala v počte obyvateľov, veľkosťou a vo vzťahu k Ľuboreči bola dlho jej fíliou. Limitom bol jej neskorší vznik až v závere 14. storočia, navyše v priestore, kde už jestvovali ďalšie sídla, čo malo vplyv aj na veľkosť jej katastra. Obec patrila Modrokamenskému a Divínskemu panstvu Balašovcov, neskôr tiež Zičiovcom, ktorí koncom 17. storočia získali Divínske panstvo. V čase osmanskej okupácie bola súčasťou Sečianskeho sandžaku. V 19. storočí patrila okrem Zičiovcom aj rodu de la Motte, neskôr Gömöriovcom a ešte neskôr Viktorovi Goldpergerovi – statkárovi z Ľuboreče.

 

V roku 1890 žilo v obci 179 obyvateľov, z toho 169 Slovákov a 10 Maďarov. V tom čase patrila Závada do okresu Halič a mala 35 domov. V roku 1900 mala 213 obyvateľov a v roku 1910 203 obyvateľov. Dlhodobo väčšími dedinami boli aj susedné Chrťany a Pravica, nehovoriac už o Ľuboreči, vtedy nazývanej Veľká Ľuboreč.

 

Prvá škola bola v Závade založená v roku 1615. V obci stála tiež modlitebňa postavená v roku 1651. Ešte v roku 1620, a následne i 1624, máme zaznamenaný údaj, že v Závade sa pochovávalo bez prítomnosti kňaza a kresťanského obradu. Aj z toho je zrejmé, že viera v ľudovom prostredí mala veľmi osobité podoby. Na povrchu bol priestor kresťanský, no pri bližšom pohľade bol život plný povier, rituálov a zvykov, z ktorých mnohé siahali ešte do predkresťanských čias. Do roku 1783 bola Závada fíliou evanjelického cirkevného zboru v Ľuboreči. Rok po osamostatnení sa zboru, v roku 1784, sa jeho súčasťou stali bývalé dolnostrehovské fílie Chrťany a Pravica. Po svojom osamostatnení si zbor v roku 1822 postavil v severnej časti obce nový tolerančný kostol, v tom čase ešte bez veže. Tá bola pristavená až v roku 1899.                                         

 

11.-medaila.jpg

 

Zaujímavou kapitolou v dejinách obce bola existencia JRD Pokrok so sídlom v Závade (v rokoch 1989 - 1991 JRD Pokrok Agrokombinát Závada). JRD vzniklo pomerne neskoro, až v roku 1959. V roku 1973 sa práve neveľká Závada stala sídlom zlúčeného JRD, ktoré tvorilo 13 obcí a poltucet osád. Od tohto obdobia je možné datovať až pozoruhodný rozmach tohto poľnohospodárskeho podniku. Okrem tradičných poľnohospodárskych činností veľký rozvoj zaznamenala pridružená výroba. V roku 1983 v Agroservise  Závada začala výroba dobytčích váh pre celú vtedajšiu Československú socialistickú republiku. Popri nich tu prebiehala výroba smykosúprav a výroba trhačov krovia. Automatické hliníkové roletové brány pre priemyselné a poľnohospodárske objekty s elektrickým mechanizmom pohonu boli v Závade vyrábané začiatkom 90. rokov 20. storočia. V rovnakom období boli vyrábané aj obytné prenosné bunky. V rokoch 1991 – 1994 sa tu vyrábali aj veľkoobjemové kontajnery. V spolupráci s partnerom z Izraela, bola vyvinutá kvapôčková závlahová súprava NAMIR – NADIR. Vo výrobnom programe sa predpokladalo aj s výrobou slnečných kolektorov, ale i čističiek odpadových vôd. Stavebná skupina pri JRD pracovala na mnohokrát veľmi významných  stavbách po celom Československu.

 

Tradičné prvky vybavenia interiéru

 

                                     1.-izba.jpg

 

3.-izba.jpg

 

8.-kredenc-a-potak.jpg

 

4.-skrine---kasne.jpg

 

5.-krosna-a-kolovratky.jpg

 

Zaujímavý je súbor predmetov naviazaných na existenciu niekdajšieho JRD Pokrok so sídlom v Závade a neskôr JRD Agrokombinát Závada

 

10.-jrd-agrokombinat-zavada.jpg

 

18.-zavadska-smotana.jpg

19.-zavadsky-jogurt.jpg

 

img101---kopia.jpg

 

 

20.-bioalgen.jpg