Choď na obsah Choď na menu
 


Prezentácia Ľudových náhrobníkov Novohradu

                                                           - Horný a Dolný Tisovník

Podstatou projektu, ktorý realizuje obec Horný Tisovník, je postupná transformácia na pochovávanie temer 100 rokov nevyužívaného starého cintorína v Hornom Tisovníku na miesto, ktoré je pretvárané v názorný príklad zručnosti, výtvarného a estetického cítenia ľudových tvorcov, poctu ľudovému kamenárstvu, ale i dôstojnú pamiatkou tradičnému agrárnemu prostrediu Novohradu.

Bohato zdobené a bohato tvarované kamenné a drevené ľudové náhrobníky evanjelikov augsburského vyznania vznikajúce v rozmedzí rokov 1870 – 1930 v dedinách Horný a Dolný Tisovník, Červeňany, Šuľa, Senné, Ábelová, Polichno, Madačka, Nedelište, Veľký Lom, Suché Brezovo, alebo v zaniknutom Turom Poli sú najreprezentatívnejšou a najucelenejšou ukážka ľudovej tvorivosti a ľudového výtvarného prejavu Novohradu, pre ktorú je charakteristická mnohorozmernosť výpovede. Je v nich zakomponované mnohé z ľudovej viery a filozofie, ale i množstvo zaujímavých a cenných informácií zo života jednotlivcov i celých dedinských spoločenstiev. Tieto náhrobníky sú pomníkmi skutočnému životu a nielen preto, že v tomto priestore sa náhrobník nazýva pomníkom. Sú spomienkami na ľudí pod nimi, na svojich tvorcov, na svet, ktorého boli súčasťou, a ktorý sa nenávratne vytratil. Pri takomto charaktere pomníkov nie je prítomný heroizmus osudových okamihov, ale práve naopak, hrdinstvo každodennosti, a preto ani nestoja v strede sídiel alebo na námestiach, sú na ich okrajoch, na pomedzí sféry človeka a prírody, z ktorej sa človek postupne vytesnil, no život týchto ľudí bol s ňou ešte stále spätý.

Svedectvo o tomto poskytuje obnovený starý cintorín v Hornom Tisovníku (dnes okres Detva, v minulosti súčasť historického Novohradu). Je na ňom zachovaných viac než 80 kamenných náhrobníkov. Tvar týchto kamenných náhrobníkov mohol vychádzať zo snahy o znázornenie postavy človeka (niektoré dosahovali výšku človeka), no rovnako môžu byť považované za malé oltáriky, pretože sú vo viacerých prvkoch podobné s renesančnými oltármi evanjelických kostolov tejto časti Novohradu. Pozoruhodná je ich výzdoba, plná najrozličnejších znakov a symbolov. Dominujú rastlinné ornamenty, najrozličnejšie varianty hviezdicových a solárnych motívov, ale sú na nich i podoby vtákov, chrobákov a zobrazenia ľudskej postavy a hláv. Ciferník hodín na náhrobníku vypovedal o čase úmrtia človeka pod ním pochovaného. Niekedy tieto motívy neboli len na prednej strane náhrobníka, ale i na bokoch a zadnej strane. Na viacerých kamenných náhrobníkoch boli tieto ornamenty dotvorené farbami – bielou, červenou, modrou ale i čiernou. Na niektorých náhrobníkoch bola ich pôvodná farebnosť v roku 2010 obnovená.

 

Pozoruhodné boli v tomto priestore aj drevené náhrobné dosky. Tie sa dodnes na cintorínoch takmer nezachovali. Ich niekdajšie podoby predstavujú v Hornom Tisovníku tri desiatky replík týchto drevených náhrobných dosiek. Vybrané boli tak, aby postihli najzaujímavejšie podoby a tvary tak, ako sa v jednotlivých dedinách využívali.

 

Okrem kamenných náhrobníkov a replík drevených náhrobných dosiek bol priestor starého cintorína v Hornom Tisovníku doplnený aj o informačné tabule, sprievodné texty umiestnené vo vyrezávaných schránkach, centrálny priestor s hlavnou informačnou tabuľou a lavičkami... Jedna z tabúľ informuje o osobnosti Michala Miloslava Laciaka (1826-1904), evanjelického učiteľa a farára, publicistu, hudobného teoretika a skladateľa – samouka, mimoriadne činorodého človeka, ktorý je tu pochovaný. Toto všetko je situované v prírodnom prostredí, v svahu nad obcou Horný Tisovník v blízkosti evanjelického kostola a zvoničky s pekným výhľadom na obec. Uvedené danosti priam predurčovali priestor k využitiu na prezentáciu týchto skvostov ľudového výtvarného prejavu, ktoré v kombinácii so svojskou prírodnou scenériou pôsobia mimoriadne čarovne a zaujímavo.

 

beze-jmena.jpg

Horný Tisovník - stav do roku 2004

 

Projekt v roku 2009 podporil Banskobystrický samosprávny kraj a vďaka tejto podpore bola do priestoru umiestnená hlavná informačná tabuľa. V rokoch 2010 bol projekt podporený z Programu obnovy dediny (Slovenská agentúra životného prostredia). Do priestoru boli umiestnené repliky drevených vyrezávaných typicky novohradských náhrobných dosiek, v teréne boli stabilizované kamenné náhrobníky, ktoré boli tiež očistené a čiastočne doplnené o farby. Priestor starého cintorína bol doplnený o ďalšie informačné tabuľa a vyrezávané schránky s informačnými textami.

3.-hlavna-informacna-tabula-s-lavickami.--horny-tisovnik.jpg

Horný Tisovník  - hlavná informačná tabuľa

 

typicky-novohradske-kamenne-ludove-nahrobniky--horny-tisovnik.jpg

Kamenné náhrobníky oltárového typu

 

img_0192.jpg

Skrinka s informačnými textami

img_0209.jpg

Repliky drevených náhrobných dosiek

 

img_4568.jpg

 

V roku 2011 bol priestor doplnený o repliku drevenej vstupnej brány, ktorá bola pôvodne na cintoríne vo Veľkom Lome. Túto etapu projektu mohla obec Horný Tisovník realizovať vďaka podpore z Programu obnovy dediny.

img_4560---kopia.jpg

Replika drevenej vstupnej brány, pôvodne do cintorína vo Veľkom Lome

 

V roku 2013 bol projekt realizovaný tiež v Dolnom Tisovníku, ktorý je dnes súčasťou Horného Tisovníka. I tu boli náhrobníky očistené, stabilizované v teréne a priestor bol doplnený o ďalšie repliky drevených náhrobných dosiek a informačné texty. Opätovne išlo o realizáciu vďaka podpore z Programu obnovy dediny.

 

65..jpg

Dolný Tisovník

 

73.-informacna-tabula.jpg

 

39..jpg

Repliky drevených náhrobných dosiek z Novohradu

46..jpg

Kamenné náhrobníky - Dolný Tisovník

 

V roku 2014 bol nanovo objavený a vyčistený najstarší cintorín (tzv. morový) v Hornom Tisovníku. Projekt bol podporený vďaka Kontu Orange.

10.-pohlad-na-ludove-nahrobniky.jpg

Najstaršie miesto pochovávania v Hornom Tisovníku s najstaršími kamennými náhrobníkmi

 

V roku 2015 Obec Horný Tisovník vydala publikácia "Tu spočíva kvet, čo zanechal svet..." venované práve typickým novohradským ľudovým náhrobníkom, ale i dobovému kontextu a priestoru, v ktorom vznikali. Vydanie knihy bolo realizované s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

kniha.jpg

 

V roku 2015 obec Horný Tisovník vďaka podpore z Programu obnovy dediny realizovala revitalizáciu rímskokatolíckeho cintorína v Hornom Tisovníku. Podstatou projektu bolo ošetrenie zachovaných drevených, kamenných a kovových prvkov (krížov a zábradlí), vyhotovenie centrálneho vyrezávaného kríža a repliky kríža z Horného Tisovníka v roku 1928 odfotografovaného Karolom Plickom.

37..jpg

 

img_4282.jpg

 

V roku 2016 bol vďaka podpore Programu obnovy dediny realizovaný projekt pamätnej izby venovanej typicky novohradským ľudovým náhrobníkov, v objekte bývalého notárskeho úradu v Hornom Tisovníku. 

 

img_9301.jpg

img_9320-----kopia.jpg

 

Horný Tisovník (spolu s Dolným Tisovníkom) je obec s množstvom zachovaných zaujímavých prvkov minulosti i s množstvom čarovných zákutí. Nájdeme tu až na troch miestach typické novohradské ľudové náhrobníky, prameň medokýšu, drevené vahadlové studne,  zvoničky (od drevenej, cez murovano-drevenú až po murovanú) a viaceré ďalšie zaujímavé prvky. V roku 2018 Obec Horný Tisovník realizovala označenie jednotlivých pamätihodností v Hornom a Dolnom Tisovníku, pre uľahčenie prístupu k nim. Práce boli realizované vďaka podpore z Programu obnovy dediny 2018.

img_1576.jpg

img_1545-----kopia.jpg

img_1586.jpg

 

V roku 2019 Obec Horný Tisovník v miestnej časti Dolný Tisovník realizovala súbor prác na obnove čarovnej drevenej zvoničky, ktorá bola pôvodne postavená v roku 1870 podľa vzoru svojej predchodkyne. Z tejto staršej zvoničky pochádzal aj zvon, ktorý sem bol prenesený. Odliaty bol v roku 1696. Zvon sa v nej dnes už nenachádza. Po výstavbe murovanej zvonice, postavenej v Dolnom Tisovníku v roku 1953 (na vročení je uvedený rok 1954), bol tento zvon prenesený z pôvodnej drevenej, do novopostavenej zvonice. Drevená zvonička sa napriek tomu zachovala dodnes.

V roku 2019 bolo upravené jej okolie, vrátane odstránenia náletových drevín. Plechová strieška a šindľová strecha boli opatrené novými nátermi. Podobne aj konštrukcia zvoničky. Vo vnútri bola po prvýkrát urobená drevená podlaha. Napriek svojim neveľkým rozmerom je táto zvonička dominantou Dolného Tisovníka. Je zároveň jedným z nemnohých zachovaných príkladov pôvodnej drevenej architektúry severozápadnej časti Novohradu. Projekt bol realizovaný vďaka podpore z Programu obnovy dediny a Environmentálneho fondu v roku 2019.

 

dolny-tisovnik.jpg

img_4842.jpg

Ocenenia projektu

(2011) Cena Pamiatok a múzeí 2010, v kategórii Obnova, udeľovaná časopisom Pamiatky a múzeá pod patronátom Pamiatkového úradu SR, Redakcie časopisu Pamiatky a múzeá a Slovenského národného múzea v Bratislave.

2010---2.jpg

 

k-9.2-oceneniam.jpg

 

(2014) Nominácia na Cenu Slovenskej republiky pre krajinu 2014. Projekt získal: Osobitné uznanie v rámci Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2014 pre Horný Tisovník za Obnovu historickej pamäte miesta za Znovuobjavenie historickej pamäte, identity a symbolov miesta v krajine prostredníctvom čítania odkazu minulosti.

 

2014.jpg

 

(2016) Kniha Tu spočíva kvet, čo zanechal svet... v rámci súťaže Najkrajšia kniha a propagačný materiál za rok 2015, získala 3. miesto v kategórii Knihy o kraji a regióne.

 

img_5525.jpg

 

 

(2016) Nominácia na Cenu Slovenskej republiky za krajinu

 

(2017) Obec Horný Tisovník získala v rámci súťaže Dedina roka 2017 "Mimoriadnu cenu za znovuobjavenie a obnovu ľudových náhrobníkov a rozvíjanie duchovného odkazu minulosti" (Dedinou roka 2017 sa stala  obec Oravská Polhora).

 

img_8781.jpg

img_8784.jpg