Dolný Tisovník, replika drevenej náhrobnej dosky (2)