Ocenenie knihy "Tu spočíva kvet, čo zanechal svet..."